De juiste manier om kennis op te doen

Shaykh Ibn al-‘Uthaymeen رحمه الله werd gevraagd: Wat is in het kort de (juiste) manier om kennis op te doen?

Hij رحمه الله antwoorde hierop: De (juiste) manier om kennis op te doen in het kort gaat met de volgende punten:

* Geef uiterste aandacht aan het memoriseren van het Boek van Allāh (de Qurāan), en maak het een gewoonte voor jezelf om elke dag iets specifieks te reviseren van het lezen ervan. Dit zodat jouw recitatie met overpeinzing en begrip zal zijn. En als jou tijdens het reciteren iets profijtvols voorbijkomt, maak daar dan een aantekening van.

* Geef uiterste aandacht aan het memoriseren wat makkelijk is van de Authentieke Sunnah van de Boodschapper (صلى الله عليه وسلم). En daarvan (zoals) het memoriseren van (het boek) ‘Umdat ul-Ahkām.

* Geef uiterste aandacht aan de concentratie en de standvastigheid; in de zin van dat je niet de kennis neemt middels het plukken, van hier een beetje en van daar een beetje. Omdat dit jouw tijd verspilt en jouw gedachten afleidt.

* Begin met de kleine boeken en overpeins deze heel goed. Daarna ga je over naar wat erna komt, totdat je de kennis stap voor stap verkrijgt op een zodanige wijze dat het (de kennis) in jouw hart vestigd en jouw ziel hierin rust vindt.

* Geef uiterste aandacht aan kennis van de fundamentele kwesties en de stelregels ervan. Maak aantekeningen van alles wat jou voorbijkomt van deze categorie. Er werd gezegd: “Degene die zich afhoudt van de fundamenten, heeft zichzelf afgehouden van het einddoel.”

* Bediscussieer de kwesties met jouw shaykh of met iemand die je vertrouwd om zijn kennis en geloof onder jouw medestudenten. En ook al doe je het in je gedachten dat iemand jou daarin bediscuseerd, als de discussie niet mogelijk is met degene die we eerder hebben genoemd.


Bron: Kitāb ul-‘Ilm, blz: 81 vraag: 17 door Shaykh Muhammed bin Sālih al-‘Uthaymeen.

Translate »