De Arabische taal

De Arabische taal is een onderdeel van het geloof, het kenmerk van de Islām, heeft invloed op het verstand, heeft invloed op goede manieren, heeft invloed op het geloof en is de eerste taal die geliefd dient te worden!

Shaykh ul-Islām ibn Taymiyyah (d. 728H) رحمه الله over de Arabische taal:

فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية

“Voorwaar, de Arabische taal op zichzelf is een onderdeel van het geloof (de Islām), en het beheersen ervan is verplicht, want het is verplicht om de Qur-āan en de Sunnah te begrijpen, en zij kunnen niet (volledig) begrepen worden behalve met het begrip van de Arabische taal, en datgene wat een verplichting compleet maakt; is ook verplicht. Zo zijn er zaken (van de Arabische taal) die verplicht zijn voor elk individu (Fard ‘Ayn) en andere die verplicht zijn voor sommige mensen van een gemeenschap (Fard Kifaayah).”

فإن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون

“De Arabische taal is het kenmerk van de Islam en haar mensen, en de talen zijn één van de uiterst belangrijke kenmerken van de volkeren waarmee zij zich onderscheiden.”

واعلم أن اعتياد اللغة يؤثّر في العقل، والخلق، والدين تأثيرًا قويًا بينًا، ويؤثّر أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمّة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق

“Weet dat het beheersen van de (Arabische) taal een sterke en duidelijke invloed heeft op het verstand, de goede manieren en het geloof. Ook heeft het effect op het lijken op de eersten van deze gemeenschap; de sahabah en de tabi’ien (generatie na de sahabah). En het lijken op hen verbetert iemands verstand, geloof en goede manieren.”

ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأن اللسان الأولى بأن يكون مرغوبًا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية

“En daarom zeggen we: “Eenieder die de Arabische taal kan leren hoort dat te doen. Want het is de eerste taal die geliefd dient te worden, zonder het voor iemand die een andere taal spreekt te verbieden.”

Bron: Iqtidaa’ us-Siraat il-Mustaqiem (1/519 – 1/521 – 1/527 – 2/207)

Translate »