De nobelste taal

Allāh جل وعلا zegt in de Qur-ān:
(Klik op de foto om te beluisteren!)
Interpretatie:

“Alif, Lāam, Ra. Dit zijn de Verzen van het overduidelijk Boek (De Qur-ān).”

“Voorzeker, Wij hebben het (Boek) neergezonden als een Arabischtalige Qur-ān. Hopelijk zullen jullie begrijpen.”  [Yusuf: 1-2]


Imām As-S’adi رحمه الله zegt in zijn Tafsier:

“أي: البين الواضحة ألفاظه ومعانبه، ومن بيانه وإيضاحه: أنه أنزله باللسان العربي، أشرف الألسنة، وأبينها”

“Dat wil zeggen: de woorden en de betekenissen daarvan (het Boek) zijn overduidelijk. En van datgene wat het verduidelijkt: is dat Hij (Allāh) het (Boek) heeft neergezonden in de Arabische taal. De nobelste en duidelijkste van alle talen..”

Translate »