Het Lesmateriaal

Al-Mabaadie Arabic Centre heeft haar eigen unieke zelfontworpen lesmateriaal van 12 niveaus samengesteld die is gebaseerd op de lesmethode die het beste past bij studenten zonder een Arabischtalige achtergrond. Dit lesmateriaal is grondig nagekeken door geleerden en taalkundigen.

Het lesmateriaal is als volgt:

المستوى الأول: المرحلة إلى القراءة والكتابة

niveau 1: Al-Marhalah ilaa al-qira’ah wal-kitaabah.

In dit boek leert men het lezen & schrijven van het Arabisch alfabet, nieuwe woordjes, korte zinnen en leuke verhaaltjes.

المستوى الثاني والثالث والرابع: شرح الكتاب الأساسي – الجزء الأول

niveau 2, 3 en 4: Sharh al-Kitaab al-Asaasy -al-djuz al-awwel- (eerste deel)

In dit boek leert men begrijpend lezen, schrijven en praten over onderwerpen die je dagelijks meemaakt. Tevens leert men basis stelregels en grammatica die ook in de bijbehorende oefeningen toegepast worden.

المستوى الخامس: المذكرة النحوية في تيسير متن الآجرومية

niveau 5: al-Mudhakirah an-Nahwiyyah fi taisier matn al-Aadjurumiyyah.

In dit boek leert men de grammaticale basis regels van de Arabische taal (an-nahw), waarmee men zinnen leert ontleden en de juiste context ervan leert te begrijpen. Door oefeningen in de les leert men dit toe te passen in zijn/haar taalgebruik. Dit alles helpt bij het beter begrijpen van de Arabische taal en correct lezen hiervan.

المستوى السادس والسابع والثامن: شرح الكتاب الأساسي – الجزء الثاني

niveau 6, 7 en 8: Sharh al-Kitaab al-Asaasy -al-djuz ath-thaanie- (tweede deel)

In dit boek leert men o.a. zich uit te drukken in de Arabische taal (at-ta’bier), gebruik maken van het Arabisch woordenboek, schrijven van brieven en oefent men met woorden, zinnen en uitdrukkingen die helpen bij het lezen van kranten en tijdschriften.

المستوى التاسع: الصرف والتصريف في الأفعال

niveau 9: as-Sarf wat-Tasrief fil-Af’aal.

In dit boek leert men basisregels van de kennis van as-sarf  (morfologie) die betrekking hebben op de oorspronkelijke opbouw van een werkwoord.

De Arabische werkwoorden hebben een drie-letterige stam. Wanneer er letters toegevoegd worden aan deze stam verandert de betekenis hiervan naar gelang de toevoeging. Elke letter die toegevoegd wordt heeft namelijk een specifieke functie. Wanneer men deze functies en regels in de sarf  kent, kan men uiteindelijk zelf de betekenis van bepaalde woorden hieruit afleiden, zonder dat men hiervoor naar een woordenboek hoeft terug te keren.

Bijvoorbeeld: جَلَسَ betekent: ‘hij zat’ Wanneer hier een أ wordt toegevoegd aan het begin krijgt men: أَجْلَسَ wat betekent: ‘hij heeft (iemand anders) laten zitten’

المستوى العاشر: الصرف والتصريف في الأسماء

niveau 10: as-Sarf wat-Tasrief fil-Asmaa’.

In dit boek leert men basisregels van de kennis van as-sarf  die betrekking hebben op de oorspronkelijke opbouw van een zelfstandig naamwoord. 

De meeste Arabische zelfstandig naamwoorden hebben een oorsprong. Wanneer er letters hieraan toegevoegd worden verandert de betekenis hiervan naar gelang de toevoeging.

Bijvoorbeeld: دَرْسٌ betekent: ‘een les’ Wanneer hier een ا (zonder hamzah) wordt toegevoegd tussen de د en ر krijgt men: دَارِسٌ wat betekent: ‘een student’

المستوى الحادي عشر: الصرف والتصريف في الإعلال والإبدال

niveau 11: as-Sarf wat-Tasrief fil-i’laal wal-ibdaal.

In dit boek leert men basisregels van as-sarf  die betrekking hebben op zowel de werkwoorden als zelfstandige naamwoorden. Al-ibdaal houdt in dat een letter een andere vervangt. Al-i’laal gaat over de onregelmatige letters in de Arabische taal (huruf al-‘illah) welke de alif, de waaw en de yaa zijn.

المستوى الثاني عشر: مبادئ الإملاء في كيفية رسم أحرف الهجاء

niveau 12: Mabaadie al-Imlaa fi kaifiyyah rasm ahruf al-hidjaa’.

In dit boek leert men de correcte spelling van de Arabische woorden, zoals de regels over hoe en waar de hamzah (أ-ء-ؤ-ئ-إ) wordt geschreven.


De gevorderden die verder willen na deze 12 niveaus én hen waarvan Arabische taal de moedertaal is en deze willen perfectioneren, worden in overleg met de leraren/leraressen onderwezen met de bekende boeken, zoals:

النحو

التحفة السنية بشرح المقدمة الآجرومية – لمحمد محي الدين عبد الحميد

        الكواكب الدرية شرح على متممة الآجرومية – للأهدل

         قطر الندى وبل الصدى – لابن هشام الأنصار

        ألفية ابن مالك – لابن مالك

الصرف

التطبيق الصرفي – لعبده الراجحي

شذا العرف في فن الصرف – لأحمد الحملاوي

شرح تصريف العزي – للتفتازاني

البلاغة

شرح دروس البلاغة – لمحمد بن العثيمين

جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع – لأحمد الهاشمي


Translate »